Swebus

Tillsammans med min kollega Martin på Mentell Design fick vi i uppdrag att göra en karta och en tidtabell för Swebus sommarkampanj till landets festivaler. Istället för två separata trycksaker så skapade vi ett spreadcard för både karta och tidtabell.

swebus.se